top of page

Immunoassays

Cat #

DataSheet

Insulin Related

Assay Range

31380

3-120 µIU/mL

31420

31.2-2000 pg/mL

31780

15.6-1000 pg/mL

36000

3-120 µU/mL

36003

3-120 µU/mL

36009

3-120 µU/mL

36200

0.025-1.5 ng/mL

Cat #

DataSheet

Adipokines, Hepatokines and Other Hormones

Assay Range

32010

3.12-200 ng/mL

31770

1.56-50 ng/mL

32770

0.625-40 ng/mL

32280

0.156-10 ng/mL

32700

0.312-20 ng/mL

31700

31.2-2000 pg/mL

31010

0.78-100 ng/mL

31980

7.8-500 ng/mL

32980

3.9-250 ng/mL

31070

0.031-2 ng/mL

31060

3.12-200 ng/mL

31200

31.2-2000 pg/mL

32180

31.2-2000 pg/mL

31180

30-1920 pg/mL

31295

78.125-5000 ng/mL

31690

0.625-40 ng/mL

31400

3.12-100 ng/mL

32B030

32B090

125- 8000pg/mL

46.9-3000pg/mL

Cat #

31109

Cat #

31300

32300

31220

31330

32750

32150

31A040

31A030

DataSheet

DataSheet

Bone Biomarker

Inflammation and Autoimmune Biomarker

Assay Range

62.5-4000 pg/mL

Assay Range

0.156-10 ng/mL

0.1-6.4 ng/mL

0.312-20 ng/mL

0.156-10 ng/mL

31.25-2000 pg/mL

0.625-40 ng/mL

30-600 IU/mL

10-300 RU/mL

Cat #

31101

31103

DataSheet

Liver Disease Biomarker

Assay Range

0.156-10 ng/mL

31.2-2000 pg/mL

Cat #

31241

32050

31050

Cat #

31990

DataSheet

DataSheet

Kidney Disease Biomarker

Other Biomarker

Assay Range

0.23-15 ng/mL

0.156-10 ng/mL

0.39-25 ng/mL

Assay Range

0.078-10 ng/mL

bottom of page