Immunoassays

Cat #

DataSheet

Insulin Related

Assay Range

31380

3-120 µIU/mL

31420

31.2-2000 pg/mL

31780

15.6-1000 pg/mL

36000

3-120 µU/mL

36003

3-120 µU/mL

36009

3-120 µU/mL

36200

0.025-1.5 ng/mL

Cat #

DataSheet

Adipokines, Hepatokines and Other Hormones

Assay Range

32010

3.12-200 ng/mL

31770

1.56-50 ng/mL

32770

0.625-40 ng/mL

32280

0.156-10 ng/mL

32700

0.312-20 ng/mL

31700

31.2-2000 pg/mL

31010

0.78-100 ng/mL

31980

7.8-500 ng/mL

32980

3.9-250 ng/mL

31070

0.031-2 ng/mL

31060

3.12-200 ng/mL

31200

31.2-2000 pg/mL

32180

31.2-2000 pg/mL

31180

30-1920 pg/mL

31690

0.625-40 ng/mL

31400

3.12-100 ng/mL

Cat #

DataSheet

Bone Biomarker

Assay Range

31109

62.5-4000 pg/mL

Cat #

DataSheet

Inflammation and Autoimmune Biomarker

Assay Range

32750

31.25-2000 pg/mL

Cat #

DataSheet

Liver Disease Biomarker

Assay Range

31103

31.2-2000 pg/mL

Cat #

DataSheet

Kidney Disease Biomarker

Assay Range

32050

0.156-10 ng/mL

31050

0.39-25 ng/mL

Cat #

DataSheet

Other Biomarker

Assay Range

31990

0.078-10 ng/mL